Нема рејтинг

Извиднички одред Браќа Миладиновци

Извидничкиот одред Браќа Миладиновци е невладина, воспитно-образовна организација за деца и млади, која е основана од 1970 година. Една од главните цели на организацијата е да придонесува во развојот на младите луѓе во достигнување на нивните потполни физички, интелектуални, општествени и духовни можности како поединци и како членови на локалната заедница.


Часови: 1

Линкови:

 • https://www.facebook.com/IOBrakjaMiladinovci
 • https://www.instagram.com/iobmskopje/
 • Категории:

 • Патување
 • Хуманитарни активности
 • Часови/работилници
 • Услуги
  Извиднички одред Браќа Миладиновци

  Нема рејтинг

  Јазли и нивна примена

  Научи кои извиднички јазли постојат, како и во кои ситуации можеш да ги примениш со цел да си олесниш секојдневните активности

  Извиднички одред Браќа Миладиновци

  Нема рејтинг

  Морзеова азбука и скриена порака

  Научете го методот на пренос на информација со помош на Морзеова азбука која се користела за време на 1-ва и 2-ра светска војна

  Извиднички одред Браќа Миладиновци

  Нема рејтинг

  Прва помош и заштита

  Познавањето на методи за прва помош може да спаси живот. Научи како треба да постапиш во различни ситуации и повреди, како да направиш преврска на рана или имобилизација на скршена коска.

  Извиднички одред Браќа Миладиновци

  Нема рејтинг

  Соларна енергија (изработка на соларни лампи)

  Запознавање со правилата на лемење; Запознавање со елементите кои ќе се користат за лемење (диода, отпорник, транзиатор, прекинувач, панел). Изготвување на соларна лампа од рециклиран материјал (потребно е да се донесе шише 0.5л, или шише од шампон)

  Извиднички одред Браќа Миладиновци

  Нема рејтинг

  Ориентација во природа и читање мапа

  Сигурно една од асоцијациите што ти доаѓа на ум кога ќе се спомнат извидници е природа и планина. Искористи ја оваа можност директно од извидници да научиш како да читаш топографска мапа и да се ориентираш во природа.

  Извиднички одред Браќа Миладиновци

  Нема рејтинг

  Подигнување шатор и поставување камп

  Научи како правилно се поставува шатор и камп, кои се неопходни работи што треба да ги понесеш на кампување, како да го одбереш правилното место и како да ја оставиш локацијата кога ќе си заминеш.