Соларна енергија (изработка на соларни лампи)

Запознавање со правилата на лемење; Запознавање со елементите кои ќе се користат за лемење (диода, отпорник, транзиатор, прекинувач, панел). Изготвување на соларна лампа од рециклиран материјал (потребно е да се донесе шише 0.5л, или шише од шампон)Времетраење: 60 мин

Услуга од

Нема рејтинг

Извиднички одред Браќа Миладиновци

Извидничкиот одред Браќа Миладиновци е невладина, воспитно-образовна организација за деца и млади, која е основана од 1970 година. Една од главните цели на организацијата е да придонесува во развојот на младите луѓе во достигнување на нивните потполни физички, интелектуални, општествени и духовни можности како поединци и како членови на локалната заедница.

Слични услуги