Час за час

За платформата

Што е Временска банка и зошто веднаш треба да се приклучиш на најголемата заедница за разменување услуги, наречена Час за час? Прочитај повеќе...

Насоки за користење

Само што го направи твојот профил? Кликни и прочитај како најбрзо и најлесно да ја користиш платформата...

Услови на користење

Членовите на Временската банка имаат заеднички вредности и кодекс на однесување. Прочитај повеќе за истите и започни да ги следиш ...

Категории