Подигнување шатор и поставување камп

Научи како правилно се поставува шатор и камп, кои се неопходни работи што треба да ги понесеш на кампување, како да го одбереш правилното место и како да ја оставиш локацијата кога ќе си заминеш.Времетраење: 60 мин

Услуга од

Нема рејтинг

Извиднички одред Браќа Миладиновци

Извидничкиот одред Браќа Миладиновци е невладина, воспитно-образовна организација за деца и млади, која е основана од 1970 година. Една од главните цели на организацијата е да придонесува во развојот на младите луѓе во достигнување на нивните потполни физички, интелектуални, општествени и духовни можности како поединци и како членови на локалната заедница.

Слични услуги