Ориентација во природа и читање мапа

Сигурно една од асоцијациите што ти доаѓа на ум кога ќе се спомнат извидници е природа и планина. Искористи ја оваа можност директно од извидници да научиш како да читаш топографска мапа и да се ориентираш во природа.Времетраење: 60 мин

Услуга од

Нема рејтинг

Извиднички одред Браќа Миладиновци

Извидничкиот одред Браќа Миладиновци е невладина, воспитно-образовна организација за деца и млади, која е основана од 1970 година. Една од главните цели на организацијата е да придонесува во развојот на младите луѓе во достигнување на нивните потполни физички, интелектуални, општествени и духовни можности како поединци и како членови на локалната заедница.

Слични услуги