Прва помош и заштита

Познавањето на методи за прва помош може да спаси живот. Научи како треба да постапиш во различни ситуации и повреди, како да направиш преврска на рана или имобилизација на скршена коска.Времетраење: 60 мин

Услуга од

Нема рејтинг

Извиднички одред Браќа Миладиновци

Извидничкиот одред Браќа Миладиновци е невладина, воспитно-образовна организација за деца и млади, која е основана од 1970 година. Една од главните цели на организацијата е да придонесува во развојот на младите луѓе во достигнување на нивните потполни физички, интелектуални, општествени и духовни можности како поединци и како членови на локалната заедница.

Слични услуги