Фросина Елисковска

*Сметководител во развој *Total body workout - инвестиција во здравје *Добар слушател, ме интересира се' што е поврзано со човечки односи *Љубител на книги, театар и природа *Аматерски креативни изработки *Отворена за нови искуства и знаења


Часови: 1

Линкови:

Категории:

 • Рачни изработки
 • Забава
 • Театар
 • Книги и видеа
 • Настани
 • Спорт
 • Патување
 • Финансиски услуги
 • Истражувања
 • Чистење/рециклирање
 • Специјални проекти
 • Часови/работилници
 • Персонални финансии
 • Менторство
 • Фитнес и вежбање
 • Услуги
  Фросина Елисковска
  Партнер за вежбање - вежби за жени

  1 час вежбање, со претходно подготвени вежби кои ќе ги опфатат сите делови на телото, без користење на реквизити Повторувањата ќе ги менуваме на лице место, во зависност од кондицијата Доколку немаш навика за вежбање, партнер кој ќе те води ти е повеќе од потребен Локација: Кеј Аеродром *напомена: ќе држиме дистанца

  Фросина Елисковска
  Консултации, сметководствени услуги и едукација

  @Побарајте помаш за прашања што ве интересираат од областа на сметководство @Пополнување обрасци @Е-ППД @Едукативно предавање кое ќе ви ги разграничи основните поими за да можете ефективно да комуницирате со лицата кои работата сметководство ***приход вс прилив; расход вс трошок ***нето вс бруто ***биланс на состојба, биланс на успех, тековна состојба ***аналитичка картица/ спецификација/ бруто биланс