Нема рејтинг

Брит Лилит

Поетеса. Слемерка. Дипломирана професорка по англиски јазик. Препејувачка. Менторка на работилница по креативно пишување. Феминистка.


Часови: 0

Линкови:

Категории:

 • Часови
 • Книги и видеа
 • Настани
 • Патување
 • Хуманитарни активности
 • Специјални проекти
 • Активности за општествена промена
 • Часови/работилници
 • Јазици/преведување
 • Менторство
 • За подарување
 • Услуги
  Брит Лилит

  Нема рејтинг

  Креативно пишување

  Сакате да бидете креативни и да повежбате малку ментално-лингвистичка гимнастика? You can do it!