Креативно пишување

Сакате да бидете креативни и да повежбате малку ментално-лингвистичка гимнастика? You can do it!

Времетраење: 60 мин

Услуга од

Нема рејтинг

Брит Лилит

Поетеса. Слемерка. Дипломирана професорка по англиски јазик. Препејувачка. Менторка на работилница по креативно пишување. Феминистка.

Слични услуги