Нема рејтинг

Анамарија Јанкова

Креативно трескам зелени.


Часови: 1

Линкови:

Категории:

Услуги
Анамарија Јанкова

Нема рејтинг

Како да се биде Кочо Рацин?

Дали ве фаќа носталгија за старите добри времиња кога рецитиравме стихотворби и сите дома ни ракоплескаа? Изненадете ги вашите сакани со поема напишана токму за нив.