Нема рејтинг

Иван Јованов

Добро хоби живот дава


Часови: 0

Линкови:

Категории:

 • Истражувања
 • Хуманитарни активности
 • Часови/работилници
 • Менторство
 • Градина/двор
 • Услуги
  Иван Јованов

  Нема рејтинг

  Структурирање на есеи и академски текстови

  Можат да помогнам околу поставување на теза за есеј, структура на пишување како и прегледување на текстот.