Структурирање на есеи и академски текстови

Можат да помогнам околу поставување на теза за есеј, структура на пишување како и прегледување на текстот.

Времетраење: 30 мин

Услуга од

Нема рејтинг

Иван Јованов

Добро хоби живот дава

Слични услуги