Нема рејтинг

Анита од ММ

Член на Извршната канцеларија на Младите можат. - Пишување и координирање проекти - Финансиско и административно менаџирање - Менаџмент на човечки ресурси


Часови: 1

Линкови:

Категории:

 • Финансиски услуги
 • Истражувања
 • Групни проекти
 • Специјални проекти
 • Активности за општествена промена
 • Часови/работилници
 • Јазици/преведување
 • Менторство
 • Услуги
  Анита од ММ

  Нема рејтинг

  Помош во подготовка на проектни апликации

  Прегледување и давање на фидбек при подготовка на проектни апликации на младински и организации за млади, за различни видови на домашни и странски донаторски програми.