Помош во подготовка на проектни апликации

Прегледување и давање на фидбек при подготовка на проектни апликации на младински и организации за млади, за различни видови на домашни и странски донаторски програми.

Времетраење: 60 мин

Услуга од

Нема рејтинг

Анита од ММ

Член на Извршната канцеларија на Младите можат. - Пишување и координирање проекти - Финансиско и административно менаџирање - Менаџмент на човечки ресурси

Слични услуги