Нема рејтинг

Бобан Бошковски

омилени науки : Астрономија, физика и математика


Часови: 1

Линкови:

Категории:

Услуги
Бобан Бошковски

Нема рејтинг

Играње тенис

Имам 2 рекета и знам да играм, ако на некој му се игра или сака да научи да игра слободно контактирајте ме.