Инфо сесии за Еразмус + младински размени и тренинзи

Споделување информации поврзани со Еразмус + младински размени и тренинзи

Времетраење: 45 мин

Услуга од

Нема рејтинг

Дијана Мицевска ММ

Член на Извршната канцеларија на Младите можат - Координатор за вмрежување и логистика.

Слични услуги