Нема рејтинг

Ѓорги Богатинов

Сакам многу работи (3Д моделирање/ригување/анимирање, Python за работа со податоци, видео игри) но најмногу пиво


Часови: 1

Линкови:

  • https://www.facebook.com/gorgi.bogatinov.12
  • https://www.instagram.com/zabushant/
  • https://www.linkedin.com/in/gjorgi-bogatinov-56a31411b/
  • Категории:

  • Часови
  • Игри
  • Компјутери/технологија
  • Менторство
  • Услуги