Нема рејтинг

Lenche Vladimirova

Мене како млад, квалитетен, ентузијастичен и мотивиран човек, за кого целиот свет е пред него за да го покори, сите работи ми изгледаат возможни и дека се на дофат на раката ако вложам доволно труд. Знам дека и ти го можеш истото. Придружи ми се да научиме нови работи и да го освојуваме светот заедно!


Часови: 1

Линкови:

Категории:

 • Часови
 • Рачни изработки
 • Забава
 • Книги и видеа
 • Клубови
 • Настани
 • Игри
 • Спорт
 • Патување
 • Компјутерска поддршка
 • Чистење/рециклирање
 • Хуманитарни активности
 • Групни проекти
 • Помогни и на нашата временска банка!
 • Специјални проекти
 • Активности за општествена промена
 • Обврски/пазарување
 • Часови/работилници
 • Компјутери/технологија
 • Јазици/преведување
 • Менторство
 • Грижа за деца
 • Чување миленици
 • Фитнес и вежбање
 • За продажба
 • Услуги