Нема рејтинг

Мима Војновска

Најмногу сакам визуелни уметности. Погледнете ми ги делата на инстаграм.


Часови: 1

Линкови:

Категории:

  • Чистење/рециклирање
  • Активности за општествена промена
  • Часови/работилници
  • Компјутери/технологија
  • Јазици/преведување
  • Услуги