Нема рејтинг

Орхан Сулејмани

Магистрант по архитектура, вработен во невладин сектор, со желба да помогне на оној на кој може.


Часови: 1

Линкови:

Категории:

  • Играње
  • Игри
  • Истражувања
  • Јазици/преведување
  • Менторство
  • Чување миленици
  • Услуги