Нема рејтинг

Анастасија Младеновска

Голем ентузијаст што сака добра книга и застанува во парк да го погали секое куче.


Часови: 1

Линкови:

 • https://www.facebook.com/anastasija.mladenovska.1/
 • https://www.instagram.com/oceanastasija/
 • Категории:

 • Часови
 • Театар
 • Книги и видеа
 • Настани
 • Патување
 • Истражувања
 • Чистење/рециклирање
 • Хуманитарни активности
 • Јазици/преведување
 • Нутриција
 • Фитнес и вежбање
 • Јога/медитација
 • Услуги