Нема рејтинг

Катерина Стевовска

Буден сонувач за подобро општество. Понекогаш читам книги.


Часови: 1

Линкови:

Категории:

  • Книги и видеа
  • Хуманитарни активности
  • Активности за општествена промена
  • Јазици/преведување
  • Услуги