Нема рејтинг

Гоце ‎‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎

Кодер во Python, C++, JavaScript


Часови: 1

Линкови:

Категории:

 • Часови/работилници
 • Компјутери/технологија
 • Услуги
  Гоце ‎‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎

  Нема рејтинг

  Web scraping со Python

  Ќе научите како да соберете информации од веб страни кои што потоа ќе можете да ѓи преработувате или анализирате.