Нема рејтинг

Иларија Димулкова

Многу сакам животни, креативна сум, сакам да им помагам на луѓето за секојдневните активности, го сакам театарот, имам икуство со фотографија и видеомонтажа, зборувам англиски и француски...


Часови: 1

Линкови:

Категории:

 • Часови
 • Рачни изработки
 • Забава
 • Фотографија и видео
 • Театар
 • Придружба
 • Чистење/рециклирање
 • Хуманитарни активности
 • Специјални проекти
 • Активности за општествена промена
 • Обврски/пазарување
 • Јазици/преведување
 • Градина/двор
 • Грижа за деца
 • Фризура и шминка
 • Домашни обврски
 • Чување миленици
 • Шиење
 • Советување
 • Услуги